Videoyu Oynat

Bir eğitim kurumunun hizmet kalitesini yönetebilmesi için hangi kriterlerde hizmet sunacağını mutlaka belirlemesi birinci koşuldur. Bu sebeple Referans Eğitim Kurumları’nın kalite yönetimi, beklentilerin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışması gerektiren, kuruma bağımlı ve bağımsız çalışan tüm birimlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim anlayışıdır. 

Referans SRC Eğitim Kurumu

Hakkımızda

2015 yılında temelleri atılan Referans Eğitim Kurumları, Kırıkkale’de eğitim sektöründe öncü konuma gelerek başta SRC Belgesi olmak üzere mesleki gelişim eğitimlerinde lider kurum olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Referans SRC firması olarak kalite anlayışımız ön planda olup, SRC eğitiminde kalitenin, eğitim kurumunun sizlere sunduğu hizmetin ve ihtiyaçlarının tamamı ile karşılayabilme yetenekleri olduğunu biliyoruz. Kaliteyi, SRC eğitimi, SRC fiyatları, SRC belgesi temini gibi konularda aday beklentilerine cevap verebilme kabiliyeti olarak özetleyebiliriz. 

Referans SRC Eğitim Kurumu

Misyonumuz

Tüm gençlerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmelerini sağlayarak, toplumsal kalkınmanın itici gücü olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş; iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamaktır.​

Vizyonumuz

Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin genel ve özel amaçları doğrultusunda ilerleyen; çağı yakalayabilmiş; kaliteli, güvenilir, tercih edilebilir, çeşitlenen eğitim taleplerini karşılayabilen; eğitim hizmetlerinin gelişmesini sağlamada lider olmaktır.
Eğitime olanak sağlayan çalışma ortamıyla, her zaman en iyilerin yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği kurum olacağız.
Çağdaş altyapımız ve uzman kadromuzla hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırabilmek için sürekli çalışacağız.
Uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü kurum olabilmek yolunda tüm bilgi birikim ve tecrübemizi kullanacağız…​